Osobnosti obce

Ignác R o š k o v i č
28. 9. 1854 - 29.11.1915

V svojej dobe najvýznamnejší východoslovenský maliar oltárnych obrazov a    nástenných malieb v katolíckych chrámoch obidvoch obradov v bývalom Rakúsko-Uhorsku. 

Narodil sa 28. septembra 1854 v Slavkovciach, v rodine grécko-katolíckeho kňaza. Jeho otca – Ignáca Roškviča – po účinkovaní na farách pozvali do Užhorodu, kde sa postupne stal riaditeľom kňazského seminára, profesorom teológie a kapitulárnym veľprepoštom. 
Mladý Roškovič už ako študent štvrtej triedy užhorodského gymnázia prejavoval mimoriadny talent v kreslení.

Študoval na Výtvarnej akadémií v Budapešti, bol na stáži v Mníchove a v Taliansku. Navštívil aj Svätú zem. Od roku 1885 žil trvalo v Budapešti.

Spočiatku sa venoval hlavne maľovaniu oltárnych obrazov a nástenným maľbám v chrámoch. Monumentálne sú jeho maľby v budapeštianskych chrámoch, v Bazilike sv. Štefana a v chráme Jozefvárosi, v Kecskémete, Rumunsku a na Ukrajine. Na Slovensku je známa jeho výmaľba interiéru rím.katolíckeho chrámu v Snine /maľby Ukrižovaný a Odovzdávanie kľúčov sv. Petrovi/, závesný obraz sv. Jozefa na hlavnom oltári v Leviciach. 
Ignác Roškovič namaľoval tiež oválne obrazy v kopulách gréckokatolíckeho chrámu s. Jána Krstiteľa v Prešove a zaoltárny obraz sv. Cyrila a Metoda v tom istom chráme. 

Známy je Roškovičov obraz – ikona kópie Klokočovskej Panny Márie v klokočovskom grécko-katolíckom chráme – verná kópia namaľovaná Jozefom Cichým má čestné miesto v grécko-katolíckom chráme v Slavkovciach.

Ťažká a vyčerpávajúca práca v chladných interiéroch chrámov a svetských palácov sa podpísala na jeho zdraví, ktoré mal slabé už od detstva. V posledných rokoch života chorľavel a strácal zrak. Zomrel 29. novembra 1915 v Budapešti.

Na jeho rodnom dome v Slavkovciach bola v roku 2009 pri príležitosti nedožitých 155 rokov na jeho počesť nainštalovaná pamätná tabuľa.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Slavkovce
Počasie Slavkovce - Svieti.com

Návštevnosť

TOPlist

AnketaPoužívam internet: