Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít –      II. Fáza

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza je nástupníckym projektom národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fázaktorého cieľom bola podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom podpory komunitných centier a rozvoja komunitnej práce. Národný projekt sa zameriaval na prevádzku komunitných centier, rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách. Národný projekt podporil štandardizáciu činnosti komunitných centier s využitím potenciálu, ktorý komunitné centrá ako nástroj sociálnej integrácie predstavujú, zjednotil model komunitného centra, profesionalizoval činnosti a zvýšil kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Súčasne posilnil pozície tak samotných zamestnancov komunitných centier, ako aj ich zriaďovateľov pri zabezpečovaní rozsahu a dostupnosti sociálnych služieb.


KOMUNITNÉ CENTRUM SLAVKOVCE

Operačný program:                       Ľudské zdroje

Riadiaci orgán:                               Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sprostredkovateľský orgán:          Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kód projektu:                                   312051Y212

Miesto realizácie:                            Obec Slavkovce

Začiatok realizácie:                        01.11.2019

Ukončenie :                                      31.12.2021Adresa:    Komunitné centrum Slavkovce č.56, 072 17

Tel.číslo:     0902 458 236  

    e-mail:    kcslavkovce@gmail.com

Pracovníci komunitného centra:

Odborný pracovník - garant komunitného centra                   Mgr. Zuzana  Š k u n d o v á

Odborný pracovník komunitného centra                                     Bc. Elena  N e s t o r a k

asistent odborného pracovníka komunitného centra                Martina  P o l a č k o v á

Cieľová skupina komunitného centra:

marginalizovaná rómska komunita, deti a mládež do 18 rokov, rodiny s deťmi, mamičky na rodič. dovolenke, dlhodobo nezamestnaní, senioriAktivity komunitného centra

Komunitné centrum je miesto, ktoré navštevujú deti, mládež, dospelí i seniori.

KC realizuje:

-  individuálne aktivity (sociálne poradenstvo)

-  skupinové aktivity (športové aktivity, doučovanie, tvorivé dielne, prednášky, besedy,               spevácke a tanečné krúžky)

-  komunitné aktivity (náučné a rekreačné výlety, Mikuláš, MDD, Deň obce)

Pracovná doba v Komunitnom centre Slavkovce

Pondelok   7.00 - 12.00      12.30 - 15.00
Utorok 7.00 - 12.00      12.30 - 15.00
Streda 7.00 - 12.00      12.30 - 15.00
Štvrtok 7.00 - 12.00      12.30 - 15.00
Piatok 7.00 - 12.00      12.30 - 15.00


KRÍZOVÝ PLÁN KOMUNITNÉHO CENTRA SLAVKOVCE

http://www.obecslavkovce.sk//files/2020-05-06-140838-Krizovy_plan_KC_Slavkovce.pdf

_Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk________________________________________________________________________________________________________

Komunitné centrum Slavkovce - ukončené 31.10.2019


Základné informácie


     Operačný program:                       Ľudské zdroje

     Riadiaci orgán:                                Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

     Sprostredkovateľský orgán:         Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

     Kód projektu:                                   312051C900

     Miesto realizácie:                            Obec Slavkovce

     Začiatok realizácie:                        01.11.2017

     Ukončenie :                                       I. fáza 31.10.2019

 Adresa:    Komunitné centrum Slavkovce č.56, 072 17

Tel.číslo:     0902 458 236  

    e-mail:    kcslavkovce@gmail.com


Pracovníci komunitného centra:

Odborný garant komunitného centra                   Mgr. Zuzana  Š k u n d o v á

Odborný pracovník komunitného centra             Mgr. Eva  P u š k á š o v á

Pracovník komunitného centra                                Bc. Elena  N e s t o r a k  Adresa:    Komunitné centrum Slavkovce č.56, 072 17

Tel.číslo:     0902 458 236  

    e-mail:    kcslavkovce@gmail.com


Cieľová skupina komunitného centra:

marginalizovaná rómska komunita, deti a mládež do 18 rokov, rodiny s deťmi, mamičky na rodič. dovolenke, dlhodobo nezamestnaní, seniori


Aktivity komunitného centra

Komunitné centrum je miesto, ktoré navštevujú deti, mládež, dospelí i seniori.

KC realizuje:

-  individuálne aktivity (sociálne poradenstvo)

-  skupinové aktivity (športové aktivity, doučovanie, tvorivé dielne, prednášky, besedy,               spevácke a tanečné krúžky)

-  komunitné aktivity (náučné a rekreačné výlety, Mikuláš, MDD, Deň obce)


Pracovná doba v Komunitnom centre Slavkovce

PONDELOK

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

UTOROK

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

STREDA

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

ŠTVRTOK

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

PIATOK

7.00 - 12.00

12.30 - 15.00

                Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Slavkovce
  Počasie Slavkovce - Svieti.com

  Návštevnosť

  TOPlist

  Anketa  Používam internet: